Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w Marco Polo. Turniej odbędzie się w 7 czerwca, w godz. 18:00-22:00 w Break 147, ul. Nowogrodzka 84/86  – dołącz do wydarzenia na fb 

Finał eliminacji do Mistrzostw Polski w Marco Polo rozegrany zostanie pomiędzy 4 osobami z najwyższą ilością punktów, każdy z graczy otrzyma nagrodę w postaci gier, a zwycięzca dodatkowo zostaje zaproszony do finału Mistrzostw Polski w Marco Polo.

Szczegóły wydarzenia:
Data: 07.06.2018 (czwartek)
Godzina: zapisy 18:00, start turnieju 19:00
Miejsce: Break 147, ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa
Limit miejsc: 18

Nagrody w eliminacjach.
1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje zaproszenie uprawniające do udziału w finale Mistrzostw Polski w Marco Polo i grę planszową.
2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje grę planszową.
3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje grę planszową.
4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje grę planszową.
Wstęp: BEZPŁATNY
Zapisów można dokonywać mailowo (info@fanigier.net )lub przez nasz profil na Facebooku.

 

 

Zasady  ogólne.

 1. Organizator oświadcza, że MP w MP nie są grą losową ani zakładem wzajemnym
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ((Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania rozgrywek i uczestnictwa w MP w MP oraz zawiera warunki, które Uczestnik i PO musi spełnić, aby wziąć udział w MP w MP lub zorganizować turniej eliminacyjny.
 1. Zgłoszenie udziału w turnieju eliminacyjnym lub zgłoszenie chęci zorganizowania turnieju eliminacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu odpowiednio przez Uczestnika lub Przedstawiciela Organizatora.
 2. W turniejach MP w MP  nie mogą uczestniczyć  pracownicy Organizatora ani  PO.
 3. Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach: turnieje eliminacyjne  oraz turniej finałowy, który odbędzie się   w Gdańsku w trakcie jesiennej edycji  Festiwalu GRAMY.
 4. Turnieje eliminacyjne będą przeprowadzane przez Organizatora  lub przez PO.
 5. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych otrzymują prawo uczestniczenia w etapie finałowym.

 

Nagrody w eliminacjach.

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje zaproszenie uprawniające do udziału w finale Mistrzostw Polski w Marco Polo i grę planszową np. Marco Polo.
 2. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje grę planszową np. Party Time Znasz Mnie.
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje grę planszową np. Party Time Wielki Zakład .
 4. Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje grę planszową np. Film Polski.

 

Udział w Mistrzostwach Polski w Marco Polo.

 1. W MP w MP  mogą brać udział  osoby pełnoletnie oraz małoletnie-za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przedłożoną  sędziemu podczas turnieju.
 2. Aby wziąć udział w MP w MP, uczestnik zobowiązany jest  do zgłoszenia swojego udziału  w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
 3.  Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile już nie zakwalifikowała się do finału.
 4. Uczestnicy ( w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni)zgłaszając chęć udziału w MP w MP wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku.  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności ulotki,  relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie, w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. Organizator zastrzega, iż wizerunek nie zostanie użyty w formie lub publikacji  obraźliwej  oraz nie będzie w jakichkolwiek inny sposób naruszać dóbr osobistych Uczestnika.
 5. Uczestnicy (w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni)  zgłaszając chęć udziału w MP w MP wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) na potrzeby organizacji MP w MP oraz eliminacji, przez Organizatora oraz PO. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w MP w MP/ eliminacjach.
 1. Uczestnik/ PO akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia. Organizator oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji MP w MP/ eliminacji.
 2. Każdy uczestnik turniejów zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w tym i we wszystkich obowiązujących podczas danego turnieju dokumentach.
 3. Od uczestników turnieju wymaga się okazywania szacunku wobec współgraczy i przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju powinny być prowadzone w spokojnym tonie, który odpowiada duchowi rywalizacji fair play. Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play i kulturalnego zachowania. Graczem jest każdy uczestnik turnieju, którzy bierze czynny udział w przynajmniej jednej rozgrywce eliminacyjnej lub finałowej.
 4. Gracz powinien dobrze znać zasady wersji zaawansowanej gry  Marco Polo.
 5. Gracz zobowiązuje się do stawienia się na miejsce turnieju o czasie wskazanym przez Przedstawiciela Organizatora (w przypadku eliminacji) lub Organizatora (w przypadku finału).
 6. Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających. W przypadku nieprzestrzegania tych wytycznych, obserwator może zostać poproszony przez sędziego lub Koordynatora Eliminacji o zachowanie tych zasad. Jeśli sędzia lub organizator stwierdzi, że obserwator celowo dąży do zakłócenia rozgrywek, obserwator może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się turniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.