Jeśli masz pytania czy komentarze, które wykraczają poza zakres komentarzy związanych z wpisami na stronie, to:

1. Napisz do nas na adres email: info@fanigier.net albo

2. Napisz do nas korzystając z formularza poniżej.

Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, przeważnie w ciągu 24 godzin.

 

Dziękujemy

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane
w wyniku prowadzonej działalności handlowej.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany)