planszówki w warszawie

Planszówki w La Lucy

Czwartek
17 czerwca 2021
24 czerwca 2021

 godz. 18:00 – 22:00 

Planszówki w Break 147
Zamieniecka

 Wtorek

 1 czerwca 2021
czerwca 2021
15 czerwca 2021
22 czerwca 2021
29 czerwca 2021
 

godz. 18:00 – 22:00

Planszówki w Break 147
Nowogrodzka

Środa 

czerwca 2021
czerwca 2021
16 
czerwca 2021
23 
czerwca 2021
30 czerwca 2021

 

godz. 18:00 – 22:00

PORTAL GAMES DAY

Wtorek
15 czerwca 2021

 godz. 18:00 – 22:00